Testari periodice

Frecvența inspecțiilor și testării instalației de paratrăsnet

Sistemele de protecție la trăsnet ar trebui inspectate și testate periodic după cum urmează:
verificari pram la finalizarea instalării
verificari pram după lucrări de extindere a construcțiilor sau altecmodificări ale zonei protejate care impun extinderea zonei protejate
verificari pram după relocarea componentelor care susțin sistemul în urma intervențiilor de reparare a fațadelor
verificari pram după înlocuirea componentelor deteriorate ale sistemului
verificari pram după furtuni majore, evenimente puternice de vânt, cutremure, descărcări cunoscute de trăsnet în sistem sau alte apariții care ar putea afecta sistemul
Se recomandă inspectarea vizuală a sistemelor de protecție împotriva trăsnetelor cel puțin o dată pe an. Alegerea intervalelor de inspecție mai lungi sau mai scurte ar trebui determinată
de factori ce rezultă din evaluarea riscului realizată de proprietar. În unele zone în care apar schimbări climatice severe, ar putea fi necesară inspectarea vizuală a sistemelor o dată la șase luni.

Principalele elemente de analiză a inspecției instalației de paratrăsnet

verificari pram toate componentele sistemului sunt în stare bună, fixate și conectate în siguranță, așa cum au fost proiectate și instalate inițial
verificari pram nu au existat modificări ale sistemului
verificari pram nu există conexiuni slăbite care ar putea conduce la îmbinări cu rezistență ridicată
verificari pram nici o parte a instalațieei de paratrăsnet nu a fost slăbită de coroziune sau vibrații
verificari pram toate conductoarele de coborăre și celelalte componentele sistemului sunt fixate în siguranță pe suprafețele lor de montare și sunt protejate împotriva deplasării mecanice accidentale
verificari pram nu au existat adăugări sau modificări ale structurii protejate care ar necesita protecție suplimentară
verificari pram nu există nici o indicație vizuală a deteriorării dispozitivelor de protecție la supratensiune
verificari pram sistemul respectă standardele aplicabile

Rapoarte și înregistrări ale inspecției instalației de paratrăsnet

La inspectarea și testarea instalației de paratrăsnet, proprietarul trebuie să pună la dispoziție proiectul instalației, dar și rapoartele de verificare anterioare. Aceste formulare trebuie să conțină informații suficiente, inclusiv cele detaliate mai sus, pentru a ghida inspectorul prin procesul de inspecție, astfel încât acesta să poată documenta toate domeniile de importanță referitoare la metodele de instalare, tipul și starea componentelor sistemului, metodele de testare și înregistrarea corectă a datelor de încercare obținute.

Toate înregistrările primite, cum ar fi buletine de încercare și rapoarte de verificare periodică, ar trebui păstrate de proprietar și puse la dispoziție pentru a fi utilizate în inspecțiile ulterioare pentru a monitoriza tendințele și problemele semnalate.

Întreținerea sistemelor de protecție împotriva trăsnetelor

Pentru orice instalație de protecție la trăsnet ar trebui instituit un program de întreținere care să remedieze imediat orice problemă identificată în urma inspecției și testării periodice. Înregistrările complete privind toate procedurile și rutina de întreținere dar și acțiunile corective care au fost sau urmează să fie întreprinse trebuie păstrate împreună cu înregistrările inspecțiilor. Aceste înregistrări pot oferi un mijloc de evaluare a componentelor sistemului și a instalării acestora. Ele pot servi, de asemenea, drept bază pentru revizuirea procedurilor de întreținere și pentru actualizarea programelor de întreținere preventivă.

 

Pentru solicitarea unei oferte privind inspecția și testarea periodică a instalației de paratrăsnet completeaza formularul din pagina contact și îți vom răspunde în scurt timp.

Contactați-ne

  • Adresa: Splaiul Unirii nr. 16, Muntenia Bussiness Center, Etaj 8
  • Telefon: 0723.361.107 
  • E-mail:office@electricalc.ro
Fii în lista noastră!

Toate drepturile rezervate ALC ELECTRICAL TESTING. Proiect implementat de PACT-TECH.