Blog

Este necesară protecția la trăsnet?

Pentru cǎ cei mai mulți dintre oameni considerǎ cǎ instalațiile de protecție împotriva trăsnetului sunt scumpe, iar riscul unei lovituri directe de trasnet este scǎzut, multe din imobilele din România nu au o instalație de paratrǎsnet.

O loviturǎ de trǎsnet produce pagube importante unei case care nu este echipată cu un sistem de protecție la trǎsnet și din acest motiv ar trebui să avem în vedere luarea tuturor măsurilor de protecție privind siguranța imobilelor noastre.

În drumul sǎu cǎtre pǎmânt, trǎsnetul cautǎ calea cu rezistența cea mai micǎ, iar un imobil oferă de cele mai multe ori trasee potențiale pe care trăsnetul poate sǎ le aleagǎ. Acestea pot include conductele de gaz, instalația electricǎ, circuitul de cablu TV, jgheaburile și burlanele acoperișului, în general orice lucru conductiv din instalațiile și structura exterioarǎ a casei poate fi ales ca o cale de scurgere cǎtre pǎmânt.

Totuși, fulgerul nu are neapǎrat nevoie de obiecte conductive pentru a ajunge la pământ, obiectele conductive dintr-o casă sunt doar o posibilǎ cale pe care le va folosi dacă sunt disponibile.

Ce se întâmplă când trǎsnetul lovește o casă?

O loviturǎ directǎ de trǎsnet prezintă în principal patru pericole majore pentru o casă: risc de incendiu, avarierea sau distrugerea structurii, instalațiilor și a echipamentelor

Riscul de incendiu.

Cel mai mare pericol în cazul unei lovituri de trǎsnet pentru o casă este focul. Lemnul și alte materiale de construcție inflamabile pot fi ușor aprinse de o loviturǎ de trǎsnet.

Este un lucru obișnuit ca o loviturǎ de trǎsnet să declanșeze un incendiu la mansardă sau la acoperișul unei case, deoarece trǎsnetul înainte de a ajunge la o cale mai conductivă, cum ar fi cablurile sau conductele, trebuie să treacă de obicei prin intermediul unuia dintre materialele structurale ale acoperișului

Atunci când valorile mari ale curentul de trăsnet se deplasează prin cabluri, acestea vor arde în mod obișnuit, prezentând un pericol de incendiu de-a lungul circuitelor afectate.

Distrugerea instalației electrice

Dacă fulgerul alege instalația electricǎ a casei, ca o cale principalǎ sau secundarǎ de scurgere spre pǎmânt, valorile mari ale curenților care parcurg aceste circuite, vor avea ca efect distrugerea instalației electrice, dar și a tuturor echipamentelor electrice conectate la aceasta.

Avarii structurale

O altă sursă majoră de deteriorare provocată de trǎsnet este produsă de undele de șoc explozive . Undele de șoc pe care le creează fulgerul, pot deteriora cu ușurințǎ betonul, cǎrǎmida, dar și alte materiale de construcție.

Unda de șoc a unei lovituri de trǎsnet, poate dǎrâma pereții, poate sparge geamurile și poate fisura planșee, fundații.

Cum putem fi în siguranță, în timp ce ne aflǎm în interiorul casei?

Acum cǎ știm cǎile pe care le poate utiliza trǎsnetul într-o casă, cel mai bine este să stǎm departe de aceste căi în timpul unei furtuni și sǎ evitǎm contactul direct cu acestea.

Așadar nu este recomandat ca în timpul furtunilor sǎ facem baie, sǎ ne spǎlǎm pe mâini, sǎ facem mâncare, sǎ folosim calculatorul. Trebuie evitat și contactul direct al pielii cu pământul sau pereții, deoarece curentul de trăsnet poate călători prin sol și prin betonul umed.

Nu stați desculți în timpul furtunilor, dacǎ sunteți într-un subsol, garaj sau pe terasă!

Ce trebuie să faceți în cazul în care fulgerul vă lovește casa

Dacă casa ta este lovită direct de fulger și elemente de construcție combustibile au luat foc, primul lucru pe care trebuie sǎ-l faci este sǎ chemi pompierii și imediat sǎ încerci sǎ stingi incendiul, sau mǎcar sǎ limitezi extinderea acestuia.

Pentru cǎ unele incendii din pereți și mansardă nu pot fi imediat evidente și nu sunt ușor accesibile, trebuie neapǎrat ca dupǎ ce un fulger a lovit casa sǎ facem o inspecție amǎnunțitǎ a acoperișului, mansardei, dar și a instalației electrice, pentru cǎ pot prezenta un risc de incendiu în viitor.

Poți fi lovit de fulger în interiorul unei case?

Loviturile de trǎsnet în interiorul caselor sunt destul de rare, dar sunt posibile. Cele mai frecvente accidente apar când o persoanǎ este în contact direct cu elemente metalice care pot fi alese ca trasee de scurgere cǎtre pǎmânt de cǎtre fulger.

Cum putem proteja aparatura electronicǎ de trǎsnet?

Este aproape imposibil să se asigure 100% protecție pentru aparatura electronică sensibilă la o lovitură directă de trăsnet.

Cel mai bun lucru pe care trebuie să-l faceți este să deconectați orice aparat electronic de mare valoare pe care doriți să-l protejați în timpul furtunilor, deoarece protecțiile împotriva supratensiunii pot sǎ filtreze o mare valoare din supratensiunea generatǎ de o loviturǎ de trǎsnet, dar nu suficient pentru a înlǎtura riscul.

Este înțelept să vă asigurați că pagubele cauzate de loviturile de trăsnet sunt acoperite de polițele de asigurare a casei dvs. Aparatura electronicǎ asigurată poate fi înlocuită, la urma urmei. Cu toate acestea, luați în considerare și alte date care sunt de neînlocuit, cum ar fi datele salvate pe computerul dvs. (fotografii, videoclipuri, fișiere de lucru etc.).

Puteți atenua acest risc prin efectuarea unor backup-uri frecvente în afara calculatorului și stocarea datelor pe o unitate hard disk externă pe care o puteți deconecta atunci când este necesar. 

Cum funcționeazǎ un paratrăsnet PDA?
Cum apare trăsnetul în timpul furtunilor?

Cele mai noi articole

Contactați-ne

  • Adresa: Splaiul Unirii nr. 16, Muntenia Bussiness Center, Etaj 8
  • Telefon: 0723.361.107 
  • E-mail:office@electricalc.ro
Fii în lista noastră!

Toate drepturile rezervate ALC ELECTRICAL TESTING. Proiect implementat de PACT-TECH.